Połączenia PE-Stal

Połączenia PE-stal do gazu

Połączenia PE/Stal przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych, wykonywane są metodą zaciskową z zastosowaniem rur polietylenowych klasy  PE100RC oraz rur stalowych.

Połączenia PE/Stal wykonywane są w następującym zakresie wymiarów nominalnych (dn rur PE / DN rur stalowych) od dn25 / DN20 do dn630 / DN550.

Szereg wymiarowy rur polietylenowych obejmuje wymiary SDR11, SDR17 i SDR17,6. Wielkość szeregów wymiarowych SDR17 i SDR17,6 są uzyskiwane poprzez podtoczenie rur szeregu SDR11 do grubości ścianek odpowiadających szeregom wymiarowym rur SDR17 i SDR17,6.

Połączenie PE-Stal kołnierzowe

Bezspoinowe kołnierzowe połączenia PE/Stal

Połączenia firmy Radiatym cechują się wysoką wytrzymałością i uzyskały pozytywną ocenę w badaniach wykonanych przez Instytut Nafty i Gazu. Potwierdzeniem jakości jest  obejmująca ten typ połączeń PE/Stal.

Produkowane połączenia zostały poddane wewnętrznym, restrykcyjnym badaniom takim jak: sprawdzenie odporności na działanie sił osiowych oraz próbie hydrostatycznej zgodnie z Standardem Technicznym.

Zaletą takiego rozwiązania jest wyeliminowanie procesu spawalniczego, negatywnie oddziaływującego na środowisko. Ponadto jest to odpowiedź na potrzeby runku. Coraz częściej poszukuje się rozwiązań lżejszych oraz o krótszej zabudowie.

Połączenie PE-Stal kołnierzowe

Typoszereg wymiarowy

Połączenia PE/Stal do gazu produkowane są w asortymencie połączeń zakończonych:

  • rurą stalową do spawania (bosą) – dostępne w zakresie od dn20/DN15 do dn630/DN500
  • rurą stalową z kołnierzem płaskim – dostępne w zakresie od dn20/DN15 do dn63/DN50
  • rurą stalową z gwintem zewnętrznym – dostępne w zakresie od dn20/DN15 do dn63/DN50

Przeznaczenie

Połączenia PE/STAL stosuje się do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci gazowych przeznaczonych do zasilania systemów ogrzewania i chłodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania i chłodzenia w budynku. Mogą być użytkowane w temperaturach od -10C do +30C

Materiały

Stosowane przez nas materiały spełniają wszystkie niezbędne wymagania. Rury polietylenowe PE100 posiadają deklarację zgodności z normą PN-EN 1555-2 natomiast rury PE100RC są oznaczone znakiem budowlanym i posiadają Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną przez producenta rur PE100RC.

Rury stalowe stosowane do produkcji połączeń PE/Stal spełniają wymagania normy PN-EN ISO 3183 a dla średnic mniejszych niż 33,7mm normy PN-EN 10216-1.

Element stalowy połączenia PE/Stal jest trwale znakowany naszym znakiem handlowym RADIATYM.

Połączenia PE/Stal do wody

Typoszereg wymiarowy

Połączenia PE/Stal do wody produkowane są w asortymencie połączeń zakończonych:

  • rurą stalową do spawania (bosą)
  • rurą stalową z kołnierzem płaskim
  • rurą stalową z gwintem zewnętrznym

Dostępny szereg wymiarowy od dn25/DN15. Połączenia powyżej DN1000 dostępne na indywidualne zapytanie klienta.

Przeznaczenie

Połączenia PE/Stal przeznaczone do stosowania w sieciach wodociągowych, wykonywane są metodą zaciskową z zastosowaniem rur polietylenowych klasy PE100 i PE100RC oraz rur stalowych.

Bezspoinowe kołnierzowe połączenia PE/Stal do wody

Połączenie kołnierzowe PE/Stal do wody również występuje w wersji bezspoinowej.

Uprawnienia

ATEST HIGIENICZNY wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Karta katalogowa PE-STAL do gazu

Karta katalogowa PE-STAL do wody

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i użytkowania

Galeria produktu

Dostarczamy rozwiązania dla przemysłu gazowniczego i naftowego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu

Scroll to Top
Scroll to Top