Przyłącza domowe do gazu

Przyłącza domowe do gazu

Przyłącza domowe do gazu produkcji firmy RADIATYM służą do wykonywania bezpiecznych przyłączeń instalacji gazowych do sieci gazowej.

Przyłącza wykonywane są z rur stalowych bez szwu oraz rur PE. W zależności od zastosowania, wykonane są jako proste i kątowe z gwintem zewnętrznym do połączenia z kurkiem głównym w przyłączach niskiego cieśnienia, z półśrubunkiem do połączenia z reduktorem lub z przyłączem kołnierzowym w przyłączach średniego podwyższonego ciśnienia (instalowane w punktach redukcyjnych poza budynkiem np. w linii ogrodzenia).

Przyłącza Domowe Izolowane (PDI)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego,
średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, PE100RC SDR11 – przyłącza do wspawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością
mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi
normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, kołnierze stalowe szyjkowe wg PN EN 1092-1-1A1:2013,
kolana hamburskie wg DIN 2605, taśmy izolujące klasy, C30 wg EN 12068.

UWAGI:

 • Możliwe wykonanie (wymiary H/Ls) w wariancie 1,5/0,5m , 1,8/0,5m oraz 1,5/1,5m
 • Przyłącza są dostępne również w wersji z rurami izolowanymi fabrycznie (antykorozyjną trójwarstwową izolacją polietylenoweą 3 LPE)
 • Wykonanie z kolanem hamburskim dostępne jedynie w izolacji taśmowej

Przyłącza Domowe Proste w Izolacji Taśmowej (PKI)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe proste w izolacji taśmowej typu PKI produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych
niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, PE100RC SDR11 – przyłącza do wspawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami
gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe proste w izolacji taśmowej typu PKI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką
wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z
obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, kołnierze stalowe szyjkowe wg PN EN
1092-1-1A1:2013, kolana hamburskie wg DIN 2605, taśmy izolujące klasy, C30 wg EN 12068.

Przyłącza Domowe Proste w Izolacji Fabrycznej (PKIF)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe proste typu PKIF w izolacji 3LPE produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych
niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, PE100RC SDR11 – przyłącza do wspawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami
gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe proste typu PKIF w izolacji fabrycznej 3LPE produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz
wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych
zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, kołnierze stalowe szyjkowe
wg PN EN 1092-1-1A1:2013.

Przyłącza Domowe w Izolacji Fabrycznej (PDIF)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe typu PDIF w izolacji fabrycznej typu 3LPE produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych
niskiego, średniego i średniego podwyższonego (dla PE 100, PE100RC SDR11 – przyłącza do wspawania i kołnierzowe) ciśnienia zasilanych paliwami
gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe typu PDIF w izolacji fabrycznej 3LPE produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką
wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z
obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, kołnierze stalowe szyjkowe wg PN EN
1092-1-1A1:2013.

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej (PDA)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej typu PDA produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych
niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej typu PDA produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją
oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych
zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe
wg PN-EN 755-9.

UWAGI:

 • Istnieje możliwość wykonania przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego.
  Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej izolowanej (PDAI)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej izolowanej typu PDAI produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach
gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej izolowanej typu PDAI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją
oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych
zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe
wg PN-EN 755-9, taśmy izolującej.

UWAGI:

 • Istnieje możliwość wykonania przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego.
  Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej z wydłużoną częścią stalową (PDAIS)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej z przedłużoną, zaizolowaną częścią stalową typu PDAIS produkowane przez firmę RADIATYM
przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej z przedłużoną, zaizolowaną częścią stalową typu PDAIS produkowane przez firmę RADIATYM
charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP.
Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury
polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe wg PN-EN 755-9.

UWAGI:

 • Istnieje możliwość wykonania przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego.
  Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej z uchytem mocującym (PDAU)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej z uchwytem mocującym typu PDAU produkowane przez firmę RADIATYM przeznaczone są do
stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej z uchwytem typu PDAU produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją
oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych
zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe
wg PN-EN 755-9.

UWAGI:

 • Istnieje możliwość wykonania przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego.
  Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej izolowanej z uchytem mocującym (PDAUI)

Przeznaczenie

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej izolowanej taśmą z uchwytem mocującym typu PDAUI produkowane przez firmę RADIATYM
przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej izolowanej taśmą z uchwytem mocującym typu PDAUI produkowane przez firmę RADIATYM
charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP.
Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury
polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe wg PN-EN 755-9.

UWAGI:

 • Istnieje możliwość wykonania przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od wykonania standardowego.
  Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej - proste (PKA i PKAI)

Przeznaczenie

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKA oraz PKAI (z taśmą izolacyjną) produkowane przez firmę RADIATYM
przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKA, PKAI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą
konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Kolumny poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów
wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury
ochronne aluminiowe wg PN-EN 755-9, taśmy izolującej.

UWAGI:

 • Istnieje możliwość wykonania kolumny przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od
  wykonania standardowego. Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej z uchwytem mocującym - proste (PKAU i PKAUI)

Przeznaczenie

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej z uchwytem mocującym typu PKAU oraz PKAUI (z taśmą izolacyjną) produkowane przez
firmę RADIATYM przeznaczone są do stosowania w sieciach gazowych niskiego i średniego ciśnienia zasilanych paliwami gazowymi.

Charakterystyka

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKAU, PKAUI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą
konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Kolumny poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów
wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury
ochronne aluminiowe wg PN-EN 755-9, taśmy izolującej, uchwytu montażowego.

UWAGI:

 • Istnieje możliwość wykonania kolumny przyłącza domowego w aluminiowej rurze osłonowej o wymiarach odbiegających od
  wykonania standardowego. Wymiary, cena oraz termin realizacji takiego wykonania uzgadniane są indywidualnie.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i użytkowania

Dostarczamy rozwiązania dla przemysłu gazowniczego i naftowego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu

Scroll to Top
Scroll to Top