Monobloki izolujące

Czym są monobloki izolujące?

Monoblok izolujący jest metalowo – izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną
konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości
elektrycznej rurociągu, w którym jest zainstalowany

Zastosowanie

 • Na rurociągach przesyłowych i rozdzielczych podziemnych i nadziemnych,
 • na istniejących obiektach, jak i w trakcie budowy,
 • przed i za stacjami redukcyjnymi gazu,
 • w instalacjach nadziemnych i podziemnych magazynów kopalń gazu, ropy naftowej,
 • na zbiornikach i instalacjach paliw płynnych i gazowych.

Własności mechaniczne

 • Korpusy monobloków wykonuje się jako konstrukcje spawane z blach o dużej grubości (ze stali konstrukcyjnej węglowej lub niskostopowej),
 • wyniki przeprowadzanych pomiarów i badań zawarte są w dokumentacji dołączanej do naszych wyrobów.

Własności elektryczne

 • Gwarancją jakości jest zastosowanie wysokiej klasy materiałów izolacyjnych,
 • stosowanie iskierników wymiennych,
 • brak iskrzenia i przebić podczas próby elektrycznej napięciem przemiennym 5 kV (50 Hz) w czasie 1 min. (badanie wykonywane przed i po próbie hydrostatycznej),
 • rezystancja monobloku powyżej 1GΩ przy napięciu 1kV w stanie suchym,
 • brak przebicia przy napięciu 15 ÷ 25 kV (w zależności od wymagań) podczas kontroli szczelności zewnętrznej powłoki izolacyjnej.

Obliczenia

 • Standardowo wg WUDT-UC-WO-0, PN-EN 13480-3 oraz

  ASME VIII Div. 1

 • dodatkowe wartości takie jak moment gnący i siły rozrywające mogą zostać narzucone przez klienta,

 • koniecznym parametrem do przeprowadzenia obliczeń jest podanie ciśnienia roboczego.

Materiały

 • Stosowane rury do wspawania wg

  PN-EN ISO 3183, PN-EN 10028, DIN 1626, API Spec 5L, ASTM A53 i inne,

 • elementy stalowe (pierścienie) wykonywane są z blach, kregów hutniczych i odkuwek wg PN-EN 10028,
 • Materiałem izolacyjnym są laminowane płyty epoksydowe wg PN-EN 60893 i DIN 7735.

Spawanie i badania nieniszczące

 • Elementy stalowe monobloku są łaczone ze sobą poprzez spawanie metodą MAG zgodnie z zatwierdzonymi procedurami przez niezależną jednostkę certyfikującą,
 • wykonane spoiny badane są metodami nieniszczącymi: VT (badania wizualne), PT (badania penetracyjne) i UT (badania ultradźwiękowe) przez specjalistów 2 stopnia posiadających certyfikaty kompetencji wydane przez Instytut Spawalnictwa.

Stosowane powłoki zewnętrzne

 • Powłoki poliuretanowe wg PN-EN 10290,
 • Powłoki termokurczliwe wg PN-EN 12068, „CANUSA” „REIHEM”
 • Powłoki malarskie (epoksydowe) wg PN-EN 12944.

Stosowane powłoki wewnętrzne

 • powłoki malarskie (epoksydowe) wg PN-EN 12944, PN-EN 10301.

Badania

 • Budowa, wymiary, materiały,
 • hydrostatyczna próba wytrzymałości ciśnieniem 1,5xMOP (maksymalne ciśnienie robocze),
 • pneumatyczna próba szczelności przy ciśnieniu 6 bar,
 • próba elektryczna napięciem przemiennym 5kV/50 Hz w czasie 1 minuty (brak iskrzenia),
 • rezystancja powyżej 1GΩ przy napięciu stałym 1 kV.

Zakres wykonania

 • Istnieje możliwość dostarczania monobloków o podwyższonych parametrach pracy, tj. ciśnienie robocze do 420 bar (ANSI 2500), temperatura pracy -50°C ÷ 180°C,
 • dodatkowo wykonanie z iskiernikiem wewnętrznym, zewnętrznym lub przystosowanie pod iskiernik zewnętrzny.

Karta katalogowa produktu

Instrukcja transportu, magazynowania, montażu i użytkowania monobloków

Galeria produktu

Dostarczamy rozwiązania dla przemysłu gazowniczego i naftowego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania – zapraszamy do kontaktu

Scroll to Top
Scroll to Top