Zarząd firmy RADIATYM Sp. z o.o.


Bogdar Tymkiewicz

Prezes Zarządu oraz założyciel firmy

Tomasz Tymkiewicz

V-ce Prezes Zarządu