Urządzenia ciśnieniowe


Oprócz naszych stałych wyrobów, świadczymy również usługi wykonania urządzeń ciśnieniowych na podstawie dostarczonych przez klienta założeń technicznych oraz dokumentacji. Oferujemy

  • Zbiorniki kompensatu gazu
  • Śluzy nadawczo odbiorcze tłoka
  • Odwadniacze
  • Układy zaporowo upustowe
  • Korpusy zaworów kulowych