Przyłącza domowe do gazu


Przyłącza domowe do gazu produkcji firmy RADIATYM służą do wykonywania bezpiecznych przyłączeń instalacji gazowych do sieci gazowej.

Przyłącza wykonywane są z rur stalowych bez szwu oraz rur PE. W zależności od zastosowania, wykonane są jako proste i kątowe z gwintem zewnętrznym do połączenia z kurkiem głównym w przyłączach niskiego cieśnienia, z półśrubunkiem do połączenia z reduktorem lub z przyłączem kołnierzowym w przyłączach średniego podwyższonego ciśnienia (instalowane w punktach redukcyjnych poza budynkiem np. w linii ogrodzenia).

Przyłącza Dowowe Izolowane, Przyłącza Domowe Izolowane Fabrycznie (3LPE)


Przyłącza PDI

Przyłącza domowe izolowane typu PDI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, płaskie kołnierze stalowe (wykonanie standardowe PDI) lub szyjkowe wg EN 1092-2, kolana hamburskie wg DIN 2605, taśmy izolujące klasy C30 wg EN 12068.

dn/DN Lp [mm] R [inch] G [inch]
wykonanie z kołnierzem
wykonanie z gwintem
wykonanie z półśrubunkiem
25/20 300 3/4 3/4
32/20 300
32/25 300 1 3/4 i 1
32/32 300 5/4
40/25 300 1
40/32 300 5/4
40/40 300
50/40 300 6/4
63/50 200 2
75/65 300
90/80 300
110/100 300
125/100 300
140/125 300
160/150 300
UWAGI:
  • Możliwe wykonanie (wymiary H/Ls) w wariancie 1,5/0,5m , 1,8/0,5m oraz 1,5/1,5m
  • Przyłącza są dostępne również w wersji z rurami izolowanymi fabrycznie (antykorozyjną trójwarstwową izolacją polietylenoweą 3 LPE)
  • Wykonanie z kolanem hamburskim dostępne jedynie w izolacji taśmowej


Przyłacza Dowowe Izolowane - proste


dn/DN Lp [mm] R [inch] G [inch]
wykonanie z kołnierzem
wykonanie z gwintem
wykonanie z półśrubunkiem
25/20 300 3/4 3/4
32/25 300 1
40/32 300 5/4
50/40 300 6/4
63/50 300 2

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej


Przyłącza PDAI Przyłącza PDAUI

Przyłącza domowe w aluminiowej rurze osłonowej PDA oraz rurze osłonowej izolowanej typu PDAI produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Przyłącza poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe wg PN-81/H-74591, taśmy izolującej.

dn/DN H [mm] L [mm] Lp [mm] R [inch] G [inch]
wykonanie z przyłączem gwintowym
wykonanie z półśrubunkiem
25/15 1560 800 300 3/4
U
25/20 1560 800 300 3/4 3/4
U
U
32/25 1560 800 300 1
U
40/25 1560 800 300 5/4 1
40/32 1560 800 300 5/4 0
UWAGI:
  • Dostępne są również warianty z uchwytem mocującym (przyłącza PDAU w rurze osłonowej bez izolacji oraz PDAUI w rurze osłonowej z taśmą izolacyjną). Dostępność wariantu z uchwytem została oznaczony w tabeli literą "U"

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej - proste


Przyłącza PKA Przyłącza PKAU

Kolumny przyłączy domowych w aluminiowej rurze osłonowej typu PKA, PKAI (z taśmą izolacyjną) produkowane przez firmę RADIATYM charakteryzują się trwałą konstrukcją oraz wysoką wytrzymałością mechaniczną. Kolumny poddawane są próbie szczelności 1,5 x MOP. Wykonywane są z materiałów wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami, tj. rury stalowe bezszwowe wg PN-EN ISO 3183, rury polietylenowe wg EN 1555-2, rury ochronne aluminiowe wg PN-81/H-74591, taśmy izolującej.

dn/DN H [mm] Hs [mm] Hp [mm] R [inch] G [inch]
wykonanie z przyłączem gwintowym
wykonanie z półśrubunkiem
25/20 1560 60 300 3/4 3/4
U
U
32/25 1560 60 300 1 3/4 i 1
U
U
40/32 1560 60 300 5/4
UWAGI:
  • Dostępne są również warianty z uchwytem mocującym (przyłącza PKAU w rurze osłonowej bez izolacji oraz PKAUI w rurze osłonowej z taśmą izolacyjną). Dostępność wariantu z uchwytem została oznaczony w tabeli literą "U"