Połączenia PE-stal do gazu


Połączenia PE/Stal przeznaczone do stosowania w sieciach gazowych, wykonywane są metodą zaciskową z zastosowaniem rur polietylenowych klasy PE100 i PE100RC oraz rur stalowych.

Połączenia PE/Stal wykonywane są w następującym zakresie wymiarów nominalnych (dn rur PE / DN rur stalowych) od dn25 / DN20 do dn630 / DN550.

Szereg wymiarowy rur polietylenowych obejmuje wymiary SDR11, SDR17 i SDR17,6. Wielkość szeregów wymiarowych SDR17 i SDR17,6 są uzyskiwane poprzez podtoczenie rur szeregu SDR11 do grubości ścianek odpowiadających szeregom wymiarowym rur SDR17 i SDR17,6.

Typoszereg wymiarowy

Połączenia PE/Stal do gazu produkowane są w asortymencie połączeń zakończonych:

  • rurą stalową do spawania (bosą) - dostępne w zakresie od dn20/DN15 do dn630/DN500
  • rurą stalową z kołnierzem płaskim - dostępne w zakresie od dn20/DN15 do dn63/DN50
  • rurą stalową z gwintem zewnętrznym - dostępne w zakresie od dn20/DN15 do dn63/DN50

Połączenia PE/Stal Radiatym

Przeznaczenie

Połączenia PE/Stal stosuje się do budowy, remontów i rekonstrukcji rozdzielczych sieci gazowych. Przeznaczone są do instalowania na gazociągach służących do przesyłu gazów wg PN-C-04750:2011 i mogą być użytkowane w temperaturach od -10C do +30C

Materiały

Stosowane przez nas materiały spełniają wszystkie niezbędne wymagania. Rury polietylenowe PE100 posiadają deklarację zgodności z normą PN-EN 1555-2:2012 natomiast rury PE100RC są oznaczone znakiem budowlanym i posiadają Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną wydaną przez producenta rur PE100RC.

Rury stalowe stosowane do produkcji połączeń PE/Stal spełniają wymagania normy PN-EN ISO 3183 a dla średnic mniejszych niż 33,7mm normy PN-EN 10216-1:2004.

Element stalowy połączenia PE/Stal jest trwale znakowany naszym znakiem handlowym RADIATYM.

Uprawnienia

Aprobata techniczna nr AT/05-015b/96 wydanie VI/2014 wydana przez INiG
Decyzja nr UC-07-76-E/1-11 wydana przez UDT

Połączenia PE-stal do wody


Połączenia PE/Stal Radiatym

Typoszereg wymiarowy

Połączenia PE/Stal do wody produkowane są w asortymencie połączeń zakończonych:

  • rurą stalową do spawania (bosą)
  • rurą stalową z kołnierzem płaskim
  • rurą stalową z gwintem zewnętrznym

Dostępny szereg wymiarowy od dn25/DN15. Połączenia powyżej DN1000 dostępne na indywidualne zapytanie klienta.

Połączenia PE/Stal do wody Radiatym

Uprawnienia

ATEST HIGIENICZNY HK/W/1087/01/2016 wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny